MARKABUL KULLANICI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme, (Sözleşme) Sanayi Mh. Sultan Selim Cd. Uçar Sk. No:6/3 Kağıthane, İstanbul adresinde mukim İmovasyon Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. LTD. ŞTİ. ile www.markabul.com (Site, Markabul) sitesi üzerinden sunulan arama motoru hizmetlerinden yararlanan kullanıcı (Kullanıcı) arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren, Sözleşme’de düzenlenen tüm şartları kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı nitelikte olacağını kabul ve beyan eder. Markabul, aşağıda düzenlenmekte olan şartları, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile ve önceden Kullanıcı’ya bildirmek üzere gerektiği zaman kendi takdiri üzerine değiştirme hakkını saklı tutmaktadır; ancak bu durumlarda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Markabul, Kullanıcı’larına ürün arama hizmeti sağlayan ve herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir. Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olup, Markabul’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı peşinen kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken, üçüncü kişilerin kullanımlarına ve/veya Site’nin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etki edebilecek her türlü davranıştan kaçınmak durumundadır. Site içeriğinde, Kullanıcı’lara erişim kolaylığı sağlamak amacı ile yer verilen linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili tüm riskler Kullanıcı’ya ait bulunmaktadır. Site’de yer alan yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler ve her türlü metinsel, görsel ve işitsel içerik sadece kişisel kullanım amaçlı olup, her hakkı saklı bulunmaktadır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece ticari ve kişisel amaçlarla dolaylı/dolaysız her türlü kullanımı, telif hakkı sahiplerinin onayına tabidir. Site içeriğinden yapılacak ticari veya kişisel her türlü kopyalama, çoğaltma, satma, yeniden tasarlama, link verme ve yayınlama Markabul’un onayına tabidir. Kullanıcı aksi yönde hareketleri dolayısı ile Markabul bünyesinde meydana gelecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile yükümlüdür. Site tasarımı ve veri tabanının oluşturulması ve kullanılması amacıyla Site’ye entegre edilmiş her türlü yazılım doğrudan Markabul’un mülkiyetinde olup, bu yazılımların her türlü kullanımı Markabul’un onayına tabi bulunmaktadır. Kullanıcının, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklere aykırı fiilleri nedeniyle; Markabul’un, üçüncü kişiler ve/veya kamu kurum/kuruluşlarına ödemek zorunda kalacağı her türlü bedel için Kullanıcı’ya rücu hakkına sahip bulunmaktadır.

2. ÜYELİK İLE ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Markabul tarafından sunulan hizmetlerden daha kapsamlı olarak yararlanabilmek için Site’ye üye olabilme (Üye) imkânına sahiptir. Üye, üyelikten faydalanan Kullanıcı anlamına gelmekte olup; Sözleşme’de Kullanıcı’ya atfedilen tüm hak ve yükümlülükleri haizdir.

Bu kapsamda Markabul, Güvenlik Politikaları’na uygun davranmak şartı ile bu üyelik başvurusu için gereken bilgileri doğrudan Kullanıcı’dan talep edebilecektir. Kullanıcı, Üye olmak istediği takdirde gereken bilgileri Markabul’e sağlamak ile yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmaması sebebi ile Markabul veya 3. kişiler bünyesinde doğacak her türlü zararlardan Üye sorumlu olacaktır. Üye, üyelik için bir kullanıcı adı ve şifre belirlemek durumundadır. Belirlenecek kullanıcı adı ve şifre sadece Üye’nin şahsına ait olup üçüncü kişiler ile paylaşılması yasaktır. Bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı dolayısı ile sitede veya üçüncü kişiler bünyesinde meydana gelebilecek her türlü zararlardan doğrudan Üye sorumludur. Üye, diğer Kullanıcı’ların Site üzerinden faydalandığı hizmetlere ek olarak; Üye’nin ilgisini çekebilecek marka ve/veya ürünleri aylık bültenler (Bülten) ve Üyeler tarafından kurulacak olan liste oluşturma, ürünü istiyorum listeleri oluşturma, üye takip etme, marka takip etme hizmetlerinden de faydalanabilecektir. Üye, dilediği zaman Markabul’e ulaştıracağı bir beyanı ile taraflar arasındaki üyelik ilişkisine son verebilecektir. Kullanıcı, bu beyanını elektronik ortamda iletisim(@)markabul.com adresine gönderilecek bir mail aracılığı ile veya Markabul’un şirket adresine göndereceği bir posta vasıtası ile ya da sair başkaca bir suretle yapabilme imkânına sahip bulunmaktadır.

3. MARKABUL’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


- Markabul, Site dâhilinde Kullanıcı’lara sunduğu tüm hizmetlerde, Sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun davranmak ile yükümlüdür.
- Markabul, sunmakta olduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.
Markabul, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmetleri kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahip bulunmaktadır.
- İşbu Sözleşme ile Markabul, Site faaliyetleri kapsamında edineceği her türlü Kullanıcı verisini mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde saklamayı ve bu verileri hak sahibi olan Kullanıcılar’ın onaylarını almaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.
- Site üzerinden yapılacak olan aramalar, veri tabanındaki içerikler arasından otomatik olarak, Site’ye entegre edilen sistem ve algoritmalar üzerinden sonuçlandırılmakta olup, Markabul, bu sonuçların içerik, kapsam ve sıralamalarını, bu algoritmalar üzerinden istediği şekilde belirlemek hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır.
- Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetleri tüm riskler kendisine ait olmak üzere kullanmaktadır. Markabul, Site’de sunulan hizmetlerinin tamamının veya belirli kısımlarının/fonksiyonlarının Kullanıcı tarafından kullanımı sonucunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Markabul tarafından hizmetler “olduğu gibi” sunulur. Arama sonuçlarının Kullanıcı’nın amacına uygunluğu da dâhil olmak üzere, Markabul hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Markabul şunları garanti etmez: Site içi arama sonuçlarının Kullanıcı’nın taleplerine uygun olduğu/olacağı; Site dâhilinde sunulacak hizmetlerin, kesintisiz, güvenli, hızlı veya hatasız olacağı; hizmetlerin kullanımı ile elde edilen sonuçların veya sonuçların sıralamasının, tam, eksiksiz, istenen sırada olacağı ve arama hizmetleri sonucunda elde edilecek herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin, kalitesinin vb. unsurun, Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı.
- Site algoritmasına dâhil edilecek ve arama sonuçlarına yansıtılacak marka ve ürünler Markabul tarafından serbestçe belirlenecektir. Bir marka ve/veya ürünün Site içeriğine dâhil edilmiş olması, Sözleşme taraflarına veya üçüncü kişilere herhangi bir hak iddiasında bulunma yetkisi vermemektedir. Gerekli gördüğü takdirde Markabul, marka ve/veya ürünler hakkında algoritma üzerinde ayarlamalar yapma, bunları kısmen/tamamen değiştirme veya kaldırma, hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır.

Markabul, Site’nin genel işleyişine ve/veya üçüncü kişilere dolaylı/dolaysız herhangi bir zarar vermesi; İşbu Sözleşme koşullarını ihlal niteliğinde davranışlarda bulunması hallerinde Kullanıcı’ya önceden göndereceği bir beyan ile derhal üyelik ilişkisine son verme hakkına sahip bulunmaktadır. Markabul, Kullanıcı/Üye’ye ait kişisel verileri Gizlilik Politikası’na göre işler.

4. MARKABUL’UN SORUMLULUĞU

Markabul’un sorumluluğu, Site üzerinden sunulan hizmetin, “olduğu gibi” sunulmasından ibarettir. Kullanıcı, Markabul’un, ürünleri üreten, tedarik eden, satan veya benzer yollarla Kullanıcılar’a hizmet sunan (İşletme) bir kişi olmadığını, yalnızca İşletme ile Kullanıcı arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Markabul, Kullanıcılar’a sunmakta olduğu hizmet kapsamında İşletme tarafından sunulan içerik, ürün ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu bulunmamaktadır. Kullanıcı söz konusu aksaklıklar dolayısı ile Markabul’e hiç bir talep yöneltme yetkisi bulunmadığını kabul ve beyan etmektedir. Markabul Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

5. ÇEREZ POLİTİKASI

Markabul, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen Çerez Politikasına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Markabul, kullanıcıların ziyaretleri esnasında, Site’nin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanıcı bilgisayarlarından (veya internet özellikli diğer cihazlarından) bir takım dosyalar veya bilgi parçacıkları (Çerez) depolamaktadır. Bu Çerez’ler sadece site kullanım süreleri, ziyaret tarihleri, içerik kullanım yoğunluğu gibi kendilerine özgü sayı değerleri içermekte olup, kullanıcıya ilişkin açık herhangi bir bilgi içermemektedirler. o MArkabuk, Çerez’leri; Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, sadece çeşitli istatistiki yöntemler ile Site içeriğinin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi, Kullanıcı’lara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması amacı ile yahut Site’nin işlevlerinin veya Markabul’un faaliyetlerinin yerine getirilmesi ya da tanıtım amacıyla reklam, tedarik ve benzeri amaçlar ile kullanılabilir ya da işbirliği edilen firmalarla (çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile) paylaşılabilir. Depolanan Çerez’ler Kullanıcıların Site’ye giriş hızlarını arttırmaya da hizmet edebilmektedirler. Bu kapsamda elde edilen veriler hiçbir surette Kullanıcıların bireysel olarak tanımlanmalarına sebebiyet verecek nitelikte bilgiler içermemektedirler. Markabul, İşbu Sözleşme kapsamında yürüteceği faaliyetler için elde edeceği Kullanıcı bilgilerini yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç olmak üzere Kullanıcı onayı olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını taahhüt eder.

6. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme hükümlerinin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir olup, Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.